You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

İnşaat
Yönetimi

Atersan, proje geliştirme ve fizibilite aşamasından başlayarak projelerin maliyet, süre, kalite, iş emniyeti gibi temel başarı kriterlerini sağlamak için titiz bir planlama, organizasyon ve kontrol disiplini ile çalışır.

İnşaat öncesi süreçte maliyet, zaman, kaynak planlamalarının doğru yapılması; mimari, statik, elektrik, mekanik gibi farklı disiplinler arasında uyum ve koordinasyonun sağlanması; ihtiyaca uygun, doğru malzeme, yapı sistemleri ve yapım metotlarının seçilerek etkin bir temin zincirinin kurulması ve tüm bunlarla ilgili risklerin öngörülerek tedbirlerin proaktif bir şekilde alınması, sorunsuz bir inşaat süreci ile başarı hedeflerine ulaşmanın anahtarıdır.

İnşaat süreci boyunca, iş programı, keşif / maliyet planı gibi planlamanın temel unsurları, özel inşaat yönetim yazılımlarına hakim uzman kadrosu tarafından sürekli olarak sıkı bir kontrol rejimi ile takip edilir ve raporlanır. İşverenden tasarımcı ve danışmanlara, malzeme üreticilerinden uygulama taşeronlarına tüm proje paydaşları arasında doğru bir iletişim ağı ile sıkı bir koordinasyon kurularak gecikmelerin, beklemelerin ve iş kaybının engellenmesi hedeflenir.

Şeffaf yönetim anlayışını benimsemiş olan Atersan, periyodik toplantılar ve düzenli raporlama sistemi ile İşverenin ilerleme, riskler gibi konularda zamanında bilgi almasını sağlar.

Uzmanlık alanlarımız ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin

Bize Ulaşın