You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Prefabrika

Prefabrika; Atersan’ın depo, fabrika gibi ticari ve endüstriyel yapılar için özel olarak geliştirdiği yepyeni bir tasarım ve yapım metodolojisidir.

Atersan’ın dünyada imalat sektörlerinde verimliliğin arttırılması amacıyla geliştirilen yönetim ve üretim tekniklerini inşaat sektörüne uyarlayarak geliştirdiği bu metodoloji sayesinde yatırımcılar, ihtiyaç duydukları depo ve fabrika yapılarını son derece basit bir şekilde tanımlamak/seçmek, böylelikle proje geliştirme aşamasından tasarım ve uygulamaya tüm proje süreçlerinde zaman ve maliyetten tasarruf ederek, yüksek standartlarda yapıları en ekonomik ve süratli şekilde elde etmek olanağına kavuşmaktadırlar.

HEMEN YAPINIZI SEÇİN
 • Prefabrika-A: Standart
 • Prefabrika-B: Yüksek Yangın Dayanımlı
 • Prefabrika-C: Yüksek Hijyen Özellikli
 • Prefabrika-D: Özel

Neden PREFABRİKA

Dünyada ve ülkemizde inşaat sektörü, imalat sektörleri arasında en verimsiz sektörlerden biridir.

Bu verimsizliğin en temel nedenleri:

 • yüksek malzeme firesi ve atık oranları,
 • etkin çalışmayan iş gücü,
 • aşırı karmaşık detaylara sahip, çok fazla parçadan oluşan (overdesigned) ve fazla işçilik gerektiren sistem çözümleri (kepli sistem gibi)
 • planlama ya da koordinasyondaki eksiklikler ve hatalar; aşırı karmaşık süreçler ve organizasyon yapısı nedeniyle meydana gelen beklemeler, zaman kayıpları, hatta itilaflar, (one stop shop)
 • ehil olmayan işgücü kullanımından kaynaklanan kalitesiz imalatlar nedeniyle aynı işin tekrar tekrar yapılması, düzeltmeler, (bir seferde doğru)
 • emniyetsiz çalışma ortamı nedeniyle meydana gelen iş kazaları ve iş gücü kayıplarıdır.

Tüm bu nedenler, görünür ya da gizli şekilde yapı maliyetlerinin %50’lere varan oranlarda artmasına, inşaat sürelerinde %100’lere varan gecikmelere neden olmakta, aynı zamanda işçi sağlığı açısından büyük riskler barındırmaktadır.

İlk olarak 1970’lerde TOYOTA fabrikalarında otomobil üretiminde geliştirilen devrimsel bir metodoloji olan yalın üretim anlayışı, 21. Yüzyıldan itibaren dünyanın ileri gelen ülkelerinde inşaat sektöründe uygulanmaya başlamıştır. Yüzyıl başından bu yana Yalın İnşaat düşüncesi ile geliştirilen teknikler sayesinde;

 • şantiyedeki denetleme ve kontrollerin “ilk seferde geçme oranında %100,
 • işçi üretkenliğinde %40 artış,
 • toplam proje süresi ve proje maliyetlerinde %30,
 • iş kazalarında %50 azalma,
 • bütçe tahmini isabetliliğinde %95’e varan iyileşmeler gibi gözle görülür faydalar istatistiksel olarak belirlenmiştir.

Atersan, benimsediği Yalın İnşaat anlayışı ile geliştirdiği yepyeni bir konsept olan PREFABRİKA sayesinde, müşterilerine en yüksek kalitede ticari ve endüstriyel yapıları, çok daha hızlı, güvenli bir şekilde ve düşük maliyetlerle sunmayı hedeflemektedir.

PREFABRİKA’nın geleneksel düşük verimli inşaatlara karşılık bu farkını yaratan temel prensipler:

 • Modüler Tasarım: Modüler yapı elemanlarına dayalı, firesi az, basit, kolay ve hızlı uygulanabilir sorunsuz sistem çözümlerinin kullanılması (her bir joint ilave bir işçilik ve aynı zamanda sorun demektir)
 • Prefabrikasyon: Şantiye dışında emniyetli ve verimli atölye ortamlarında seri olarak hazırlanan yapı bileşenlerinin maksimum oranda kullanılarak ve şantiyede üretimin minimize edilmesi
 • Standardizasyon: Seri üretime dayalı standart malzeme, sistem, detay, yapım metotları ve yönetim süreçlerinin uygulanarak fire ve atıkların minimize edilmesi, uzmanlaşma ve verimliliğin arttırılması
 • Harmonizasyon: Temin ağı, proje organizasyonu ve iş akış süreçlerinin sadeleştirilerek üst yönetimden saha çalışanlarına paydaşlar arasında akıcı, sorunsuz, uyumlu bir koordinasyonun kurulması. (one stop shop , design and build)
 • Geri – dönüşümlü malzeme kullanımının maksimize edilmesi, sökülebilir, taşınabilir, yeniden kullanılabilir yapı bileşenlerin maksimize edilmesi
 • Teknoloji ve Yazılım kullanımının maksimize edilmesi, böylelikle insani hataları minimize ederken, iş gücünün etkin şekilde kullanılması, BİM, MS Project, Netsis

Bu prensipler sayesinde elde edilen yüksek verimlilik, müşterilerine daha düşük maliyetler ve risklerle, en kısa tasarım ve uygulama sürelerinde ihtiyaçlarına uygun kaliteli yapılara sahip olabilmeleri sağlanır.

Uzmanlık alanlarımız ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin

Bize Ulaşın