You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yenilenebilir Solar
Enerji

İnşaat sektörü, dünyadaki GSMH’nin %8’ini üretmesine karşılık dünyadaki toplam;

  • Sera gazı emisyonlarının %48’i
  • CO2 emisyonunun %35’i
  • Elektrik tüketiminin %68’inden sorumludur.

Dolayısıyla sürüdürülebilir bir çevre için en öncelikle odaklanılması gereken konuların başında gelmektedir.

Atersan, sürdürülebilir bir çevreye katkıda bulunma sorumluluğuyla:

  • Yalın inşaat gibi çağdaş yapım teknikleriyle inşaat sürecinde verimliliği arttırarak fire ve atıkları minimize etmek, böylelikle asgari kaynak kullanımıyla düşük maliyetli ama kaliteli yapılar üretmek,
  • Etkin ısı yalıtımı, gün ışığından maksimum faydalanma, doğal havalandırma gibi unsurlarla enerji tüketimini ve zararlı emisyonları minimize ederken, aynı zamanda çalışanlara sağlıklı bir çevrede çalışma ortamı sağlamak,
  • Atergrup bünyesinde faaliyet gösteren ATERENERJİ ile kurduğu Güneş enerjisi sistemleriyle kendi enerjisini üreten, hatta ihtiyaç fazlasını satarak gelir elde eden işletmeler yaratmak,
  • Dayanıklı malzeme ve sistemler kullanarak ve bakımlarını zamanında, uygun şekilde yaparak bakım-onarım giderleri düşük, uzun ömürlü yapılar inşa etmek,

hedeflerini benimsemiştir.

Uzmanlık alanlarımız ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin

Bize Ulaşın